КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит на магистри от спец."КСТ" по "МИС" при доц. Р. Иванов
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
СЪОБЩЕНИЕ:
На 11.10.2013 г. от 13.00 часа в зала 3116 ще се проведе изпит по дисциплината "Мобилни Интернет системи" за специалност "КСТ", ОКС "магистър".
Предварително записване в кабинет 3308 или на тел.: 066 827 209 при г-жа Ц. Иванова най-късно 1 ден преди изпита.