КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит за магистри, спец. КСТ по "МИС" при доц.Р. Иванов
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
СЪОБЩЕНИЕ:
На 25.10.2013 г. от 13.00 часа в зала 3312 ще се проведе изпит по дисциплината "Мобилни Интернет системи" за специалност "КСТ", ОКС "магистър".
Предварително записване в кабинет 3308 или на тел.: 066 827 209 при г-жа Ц. Иванова най-късно 1 ден преди изпита.