КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит за магистри, спец. КСТ по "ПНП" при доц.Е. Захариева
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 22.11.2013 г. от 15 ч. в зала 3312 ще се проведе изпит по дисциплината " Платформено независимо програмиране" за специалност "КСТ", ОКС "магистър".
Предварително записване в кабинет 3308 или на тел. 066 827 209 при г-жа Ц. Иванова най-късно 1 ден преди изпита.