КСТ Форуми

Full Version: Консултация по ПИК при доц. Е.Захариева - 29.01.2014 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Консултацията по "Програмиране и използване на компютри" на 30.01.2014 г. се отлага и ще се проведе на 29.01.2014 г. от 11 до 14 часа в лаб. 3304.