КСТ Форуми

Full Version: Изпит по ПНП за ОКС "магистър" при доц. Е.Захариева
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 28.02.2014 г. и 14.03.2014 г г. ще се проведат изпити по "Платформено независимо програмиране" при доц. Захариева за ОКС "магистър"- задочно обучение, по базов учебен план 2013/2014 г.
На тези дати могат да се явяват и магистри невзели изпита от минали години. Точните часове и зали ще бъдат публикувани по-късно в сайта на катедрата.