КСТ Форуми

Full Version: Дати за дипломни защити на спец. КСТ за летен семестър на учебната 2013/2014 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" за летен семестър на учебната 2013/2014 г. ще се проведат:
-за месец април 2014 г. - в периода 22-26.04.2014 г. с краен срок за предаване на дипломна работа - 04.04.2014 г.
-за месец юни 2014 г. - в периода 23-27.06.2014 г. с краен срок за предаване на дипломна работа - 06.06.2014 г.
-за месец юли 2014 г. - в периода 14-18.07.2014 г. с краен срок за предаване на дипломна работа - 01.07.2014 г.