КСТ Форуми

Full Version: Правила на "Градска Одисея" - 09.04.2014 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Правила на “Градска Одисея”

В играта участват отбори от по двама души,
които ще се забавляват из центъра града!

1. Старт
1.1. Предоставя се карта с обекти, които трябва да се посетят.
1.2. Задължително се записва името на отбора на картата.
1.3. Записва се времето на старт и името на отбора.
2. Отборите
2.1. Се състезават за време и точки.
2.2. Трябва да посетят по най-бързия начин всички отбелязани обекти.
2.3. Трябва да отговарят на въпроси и да изпълнява задачи.
3. Оценяване
3.1. За всеки верен отговор или изпълнение на задача получават точки.
3.2. Сборът от точки се записва в картите и се слага печат на обекта, с което се удостоверява, че са били там.
3.3. В края на състезанието се записва време на финиширане и се вземат картите.
3.4. Жури определя победителите по време и точки.
4. Други
4.1. Отборите стартират през 3 минути.
4.2. Поредността на посещаване на обектите си избира отбора.
4.3. Ако се струпат няколко отбора на един обект, те се изчакват.
4.5. Забранява се ползването на превозни средства.

Присъствието е желателно в спортно облекло и усмивки!