КСТ Форуми

Full Version: На вниманието на студентите от I до III курс - редовно обучение от специалност КСТ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На вниманието на студентите от I до III курс - редовно обучение от специалност КСТ с много отсъствия от практически занятия!
Уважаеми студенти,
Ръководството на катедра КСТ и вашите групови отговорници ви напомнят, че при неизпълнение на задълженията си по отношение на учебните занятия няма да получите подпис по съответната дисциплина и ще трябва да прекъснете своето обучение.
Поради големия брой отсъствия на студенти ви приканваме да се свържете с преподавателите по дисциплините и да уговорите възможността за извънредно полагане на пропуснатите занятия в оставащите седмици до края на семестъра.