КСТ Форуми

Full Version: Снимки от раздаване на дипломи - 06.12.2008
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Снимките от раздаването на дипломите на випуск 2008 от 06.12.2008 година са добавени в галерията.

Всички снимки могат да бъдат изтеглени в Zip формат от тук.