КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит по ПНП за ОКС Магистър - 30.05.2014, 13 ч. в зала 3312
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Допълнителен изпит по дисциплината "Платформено независимо програмиране" за ОКС Магистър", специалност КСТ ще се проведе на 30.05.2014 г. от 13 часа в зала 3312.