КСТ Форуми

Full Version: Дати за дипломни защити до края на 2014 година
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
За месец октомври: срок за предаване - 01.10, защити - след 15.10.
За месец ноември: срок за предаване - 03.11, защити - след 17.11.
За месец декември: срок за предаване - 01.12, защити - след 15.12.

Сесии за защити ще има при предадени поне четири дипломни работи в указания срок.
Дипломни работи, предадени след указания срок остават за следващата сесия на защита.