КСТ Форуми

Full Version: Занятия на спец. КСТ, ОКС"магистър"-I курс по базов учебен план за 2 седмица
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Занятията за ОКС "магистър" - 1 курс по базов учебен план на 27.10.2014 г.(понеделник) ще започнат от 11 часа в зала 3303 с лекция по дисциплината "Мрежова сигурност".