КСТ Форуми

Full Version: Начало на летен семестър на учебната 2014/2015 г. за ОКС "магистър:
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Летният семестър на учебната 2014/2015 г. за ОКС "магистър" - подготвително обучение ще започне на 05.01.2015 г., а по базов учебен план - на 16.02.2015 г.
Графикът ще бъде публикуван по - късно в сайта на катедрата.