КСТ Форуми

Full Version: Дати за дипломни защити до края на учебната година
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дати за дипломни защити до края на уечбната 2014/2015 година

Редовни сесии:
През месец март: срок за предаване - 04.03, защити - след 23.03.
През месец юли: срок за предаване - 29.06, защити - след 13.07.

Допълнителни сесии:
За месец април: срок за предаване - 01.04, защити - след 20.04.
За месец май: срок за предаване - 02.05, защити - след 18.05.
За месец юни: срок за предаване - 01.06, защити - след 22.06.

Допълнителни сесии за защити ще има при предадени поне четири дипломни работи в указания срок.
Дипломни работи, предадени след указания срок остават за следващата сесия на защита.