КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит по ПЕ за ОКС "магистър" на 06.03.2015 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 06.03.2015 г. от 13 ч. в зала 3311 ще се проведе изпит по дисциплината "Програмни езици" за ОКС "магистър" при доц. Е. Захариева.