КСТ Форуми

Full Version: Международна конференция CompSysTech 2015
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 25 и 26 юни 2015 г. в Дъблин, Ирландия беше проведена 16-тата по ред международна конференция по компютърни системи и технологии CompSysTech’15, заедно със съпровождащо събитие Second workshop “Advances in high performance information services for digital, multilingual education (AHPISDME)”.
В конференцията участваха с доклади представители на Технически университет - Габрово - доц. Елена Захариева и доц. Росен Иванов.

В приложения файл се съдържа информация за конференцията.