КСТ Форуми

Full Version: стипендии на Фондация „Еврика“
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
За тринадесета поредна година е в ход конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“. В приложените файлове се намира пълна информация и условия за участие в конкурсите за стипендии.
За втора поредна година, чрез конкурс и при условията на именните стипендии ще бъдат определени и десет студенти, носители на специалната стипендия „Хуауей – ИКТ“.

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2015 г.