КСТ Форуми

Full Version: Консултация по КОС при доц. Л. Цеков - 19.11.2015 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 19.11.2015 г. от 9 до 12 ч. и от 13 до 15 ч. в лаб. 3408, доц. Л. Цеков ще дава консултации по дисциплината "Компютърни обучаващи системи" за ОКС "магистър" - 1 курс по базов учебен план.