КСТ Форуми

Full Version: Среща на студентите с представител на фирма "Лирекс" - 08.04.2016, 11 часа
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 08.04.2016 г. от 11 часа в зала 3311 ще се проведе среща на студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" с представител на фирма "Лирекс".