КСТ Форуми

Full Version: Среща на студентите с фирма "Глобъл Систем Сълюшън" ООД - 13.04, 11 часа
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 13.04.2016 г. (сряда) от 11 часа в зала 3311 ще се проведе среща на студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" с представител на фирма "Глобъл Систем Сълюшън" ООД от гр. София.
На 17.05.2016 г. (вторник) от 11.30 часа в зала 3311 ще се проведе среща на студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" с представител на фирма "cQuest".