КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит по МИС за ОКС "магистър" на 27.05.2016 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Допълнителен изпит по дисциплината "Мобилни Интернет системи" при доц. Р. Иванов ще се проведе на 27.05.2016 г. от 13 часа в зала 3312.