КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит по ПЕ за ОКС "бакалавър" - 4 курс - 09.06.2016 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Допълнителна дата за изпит по дисциплината "Програмни езици" при доц. Е. Захариева за ОКС "бакалавър" - 4 курс, редовно обучение ще се проведе на 09.06.2016 г. от 9 часа в зала 3312.