КСТ Форуми

Full Version: Консултация и допълнителна дата за изпит по ПИК при доц. Е. Захариева
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Консултация по дисциплината "Програмиране и използване на компютри" при доц. Е. Захариева ще има на 27.06.2016 г. от 9 часа в лаб. 3304., а не на 23.06.2016 г., както беше обявено.

На 05.07.2016 г. от 9 часа в зала 3312 ще се проведе изпит по ПИК за студенти от ОКС "бакалавър", редовно и задочно обучение.