КСТ Форуми

Full Version: Пета среща по проект FETCH
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
От 21 до 25 юни в Палермо, Италия се проведе петата среща по проект FETCH (Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere), в който Технически университет - Габрово участва като партньор, заедно с 67 университети и компании от 35 европейски страни.

На срещата бяха обсъдени извършените дейности по работните пакети на проекта.

Повече информация може да се намери на адрес:
http://fetch.ecs.uni-ruse.bg/?cmd=nsArticle&nid=24