КСТ Форуми

Full Version: Дати за дипломни защити до края на календарната година
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дати за дипломни защити до края на календарната 2016 година

Редовна сесия:
През месец декември: срок за предаване - 01.12, защити - след 19.12.

Допълнителна сесия:
През месец ноември: срок за предаване - 02.11, защити - след 21.11.

Допълнителна сесия за защити ще има при предадени поне четири дипломни работи в указания срок.
Дипломни работи, предадени след указания срок остават за следващата сесия на защита.