КСТ Форуми

Full Version: Среща на студентите с фирма IKinema - 09.11.2016, 10ч.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 09.11.2016 г. (сряда) от 10 часа в зала 3311 ще се проведе среща на студентите от специалност КСТ с г-н Александър Милчев, представител на компанията IKinema, разработваща системи за анимация за виртуална реалност, компютърни игри и други приложения.