КСТ Форуми

Full Version: Зимна изпитна сесия и дати за консултации за ОКС "бакалавър", редовно обучение
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
График за редовна изпитна сесия и дати за консултации за студенти в ОКС "бакалавър", редовно обучение за зимен семестър на учебната 2016-2017 г.