КСТ Форуми

Full Version: Консултации по дисциплините ПИК и ПЕ при доц. Е. Захариева на 06.02.2017 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Доц. д-р инж. Е. Захариева ще проведе консултации по дисциплините "Програмиране и използване на компютри" и "Програмни езици" на 06.02.2017 г. (понеделник) от 10 часа в лаб. 3304.