КСТ Форуми

Full Version: Среща на студентите с фирма FFW Bulgaria на 28.03.2017 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
"На 28.03 FFW Bulgaria ще посети Технически Университет Габрово, за да
представи своята идея за обучение и развитие на млади хора насочени
към IT сферата с цел нейното развитие в град Габрово.

На срещата ще се говори за възможностите, които предлага фирмата
в Габрово и как може да станете част от нейния екип. Също така ще
обърне внимание на всички, които имат интерес в тази област и ще
бъдат дадени полезни съвети и насоки.

Събитието ще се състои в зала 3311 от 11:00 часа на 28.03.2017.
Достъпът ще бъде публичен, така че всеки, който има желание може да присъства.