КСТ Форуми

Full Version: Среща на студентите с фирма "АББ България" ЕООД на 04.04.2017 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 04.04.2017 г. от 11 часа в Конферентна зала на Университетска библиотека УКЦ организира презентация на фирма "АББ България" ЕООД, която ще

представи своята нова стипендиантска програма „АББ Талант“, насочена към студенти 2-ри и 3-ти курс в инженерни специалности.


Поканени са всички преподаватели и студенти!