КСТ Форуми

Full Version: Ден на кариерата в ТУ – Габрово
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 26 април (сряда) 2017 г. ще се проведе Ден на кариерата в ТУ – Габрово. Всички студенти ще имат възможността да изберат подходящите за тях стаж или работа.


Час: от 10.00 до 15.00

Място: Фоайе на Университетска библиотека

Организатори: Университетски кариерен център и JobTiger
http://www.jobtiger.bg/career-days-gabrovo/