КСТ Форуми

Full Version: Среща на студентите с фирма “GO LIVE UK”
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
По инициатива на катедра "Мениджмънт" на 05.10.2017 г. /четвъртък/ от 16 ч. в конферентната зала на библиотеката ще бъде изнесена лекция на тема “Доказани методи за успешен бизнес в интернет”. Лектори са представители на фирма “GO LIVE UK” от Великобритания и от офиса в гр. Габрово.
Поканени са всички студенти и преподаватели.