КСТ Форуми

Full Version: Среща на студентите с фирма "Лексоро тех" - 14.02.2018 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 14.02.2018 г. (сряда) от 11 часа в зала 3312 ще се проведе среща на студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" с представители на фирма Лексоро тех (до сега Медиткон).
По време на срещата д-р Даниел Капфер ще представи възможности за професионална реализация на студентите по време на обучението и след завършване на образованието.