КСТ Форуми

Full Version: Снимки от абсолвентски бал на випуск 2009
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Снимките от абсолвентския бал на випуск 2009 от 24.04.2009 година са добавени в галерията.

Всички снимки могат да бъдат изтеглени в Zip формат от тук.