КСТ Форуми

Full Version: Покана за семинар - 25.04.2018 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 25.04.2018 г. от 10 часа в Конферентната зала на Университетската библиотека ще се проведе семинар, посветен на новостите и практическото приложение на ANSYS при решаване на реални инженерни задачи!
ANSYS е инженерен софтуер за симулиране на поведението на продукти при тяхното производство и експлоатация.
Семинарът е организиран съвместно с фирма Флуид Коудс ООД - София.
Програма:
• Флуид Коудс ООД. Elite ANSYS Channel Partner за България.
• Обзор на продуктите на Ansys. Въведение в технологията на ANSYS Mechanical, ANSYS CFD, ANSYS Electromagnetics.
• Ползите от приложението на ANSYS в индустрията. Реални инженерни казуси и демонстрация.