КСТ Форуми

Full Version: Промяна на датата за изпит за ОКС"бакалавър" и ОКС"магистър" при доц. Росен Иванов
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпитите при доц. Росен Иванов за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", които бяха заложени за 22.05.2018 г. ще се проведат на 23.05.2018 г. от 11 часа в зала 3312.