КСТ Форуми

Full Version: Консултация по дисциплината ПИК при доц. Е. Захариева на 25.06.2018 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Доц. д-р инж. Е. Захариева ще проведе консултация и ще приема курсови работи по дисциплината "Програмиране и използване на компютри" на 25.06.2018 г. (понеделник) от 10 часа в лаб. 3304.