КСТ Форуми

Full Version: Разпределение и провеждане на дипломни защити м. юли 2018
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Разпределение и провеждане на дипломни защити м. юли 2018

За всяка сесия в обявения начален час всички дипломанти, които трябва да защитават за деня, трябва да бъдат в зала 3309, готови да демонстрират практическата част на разработката си.

Сесията с презентациите и защитите на дипломните работи ще започне след практическите демонстрации в зала 3312.

Разпределение:

06.07.2018 г. (петък) от 09:00 часа:
Христо Стоянов Делийски
Даниела Марианова Драголова
Радослав Димитров Радков
Денис Емилиянов Бързачки
Йордан Стелиянов Петров
Йордан Руменов Пенев

09.07.2018 г. (понеделник) от 10:00 часа:
Даниел Пламенов Светославов
Ники Николаев Георгиев
Димитър Атанасов Ичков
Андон Митков Митев