КСТ Форуми

Full Version: Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за месец септември 2018
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за месец септември 2018г


19.09.2018 г. (сряда) от 14 часа :
1.Деян Николов Денчев 21005135
2.Георги Иванов Иванов 21635401
3.Мирослав Пламенов Начев 21405125
4.Ивайло Бориславов Колев 21405109
5.Стефан Сотиров Киров 21535440
6.Нели Иванова Стоянова 21435424

21.09.2018 г. (петък) от 09:00 :
1.Яни Ненов Илиев 21435417
2.Виктория Карамфилова Цекова 21205121
3.Ангел Тодоров Попов 21335427
4.Ивайло Здравков Трифонов 21435422
5.Дамян Семков Нанков 21435401

ОКС "магистър" 21.09.2018 г. (петък) от 09:00:
1.Антон Николаев Крантев 21405009
2.Ивайло Валериев Андонов 21205005