КСТ Форуми

Full Version: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА СТУДЕНТИ БИЛИ НА БРИГАДА В ЧУЖБИНА-РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА СТУДЕНТИ БИЛИ НА БРИГАДА В ЧУЖБИНА, РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ СТУДЕНТИ С НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ СЕМЕСТРИ В ПЕРИОДА 27.08.2018г.-05.10.2018г.