КСТ Форуми

Full Version: Провеждане на лекции по дисциплина "Проектиране на компютърни системи"
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Занятията за ОКС "магистър" 3ти семестър за учебната 2018/2019 г. на 01.10.2018г. ще се проведе по следния график:
от 11:00 до 14:00 л "Проектиране на компютърни системи" в зала 3405 и от 14:00 до 17:00 лу "Проектиране на компютърни системи" в лаб. 3408.