КСТ Форуми

Full Version: Среща на студентите с фирма "Лексоро" - 13.11.2018г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Практически уъркшоп „Spring Web 101“

На 13.11.2018 в Технически университет – Габрово ще се проведе практически уъркшоп „Spring Web 101“ организиран от немската ИТ фирма „ЛЕКСОРО“ в кооперация със Катедра „Копютърни системи и технологии“.
Студентите ще работят в екипи върху разработването на приложение, което включва front end и back end (Full Stack Web Application). Участниците ще получат практически знания за GIT, Spring Framework, Thymeleaf, mongoDB и HTML.
Изискват се основни знания по програмиране. Продължителността на събитието е от 10:00 до 17:00. Участниците ще получат сертификати за участие.
Записване за участие в уъркшопа до 12.11.2018г. при техническия организатор на кат. КСТ Симона Димитрова, каб. 3308.