КСТ Форуми

Full Version: Промяна на часа и залата на 19.04 по дисциплината ПНП
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпита по дисциплината "Платформено независимо програмиране" при доц. Елена Захариева ще се проведе на 19.04 в зала 3116 от 10:00 ч.