КСТ Форуми
Промяна на залата при доц. Кукенска за ликвидационна сесия, редовно и задочно. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Промяна на залата при доц. Кукенска за ликвидационна сесия, редовно и задочно. (/showthread.php?tid=1000)


Промяна на залата при доц. Кукенска за ликвидационна сесия, редовно и задочно. - Simona - 01-07-2019

Изпита при доц. В. Кукенска за ликвидационна сесия ще проведе в зала 3408 от 10 часа на 10.07.2019 г. за редовна и задочно форма на обучение.