КСТ Форуми
Резултати от изпит по дисциплината "Компютърна графика" на 18.04.19 + 12.06.19 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Резултати от изпит по дисциплината "Компютърна графика" на 18.04.19 + 12.06.19 (/showthread.php?tid=1002)


Резултати от изпит по дисциплината "Компютърна графика" на 18.04.19 + 12.06.19 - Simona - 04-07-2019

Резултати от изпит по дисциплината "Компютърна графика" на 18.04.19 + 12.06.19 г.