КСТ Форуми
Допълнителни изпитни дати за редовно и задочно обучение 2019 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Допълнителни изпитни дати за редовно и задочно обучение 2019 (/showthread.php?tid=1005)


Допълнителни изпитни дати за редовно и задочно обучение 2019 - Simona - 30-08-2019

Допълнителни изпитни дати за редовно и задочно обучение 2019 г.