КСТ Форуми
Допълнителни изпитни дати при доц. И. Симеонов - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Допълнителни изпитни дати при доц. И. Симеонов (/showthread.php?tid=1006)


Допълнителни изпитни дати при доц. И. Симеонов - Simona - 02-09-2019

Допълнителни изпитни дати при доц. И. Симеонов по всички дисциплини ще се проведе на 04.09.2019г. от 14:00 в зала 3403А.