КСТ Форуми
Разпределение на дипломни защити за м. септември 2019 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Разпределение на дипломни защити за м. септември 2019 (/showthread.php?tid=1008)


Разпределение на дипломни защити за м. септември 2019 - dgenkov - 16-09-2019

Демонстрациите на практическите разработки ще започнат в 9:00 часа в зала 3309, след което защитата на дипломните работи ще се проведе в зала 3312.

Разпределение:
1. Станислав Цветанов Величков 21505120
2. Силвия Донева Митрева 21105120
3. Аделина Евгениева Иванова 21505138
4. Георги Иванов Франсъзов 21505136
5. Явор Симов Влайков 21405103
6. Пламен Елков Пенчев 21535419
7. Симеон Цветозарев Недков 21505120
8. Маргарита Стефанова Станева 21705009