КСТ Форуми
Дати за дипломни защити до края на учебната година - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дати за дипломни защити до края на учебната година (/showthread.php?tid=1013)


Дати за дипломни защити до края на учебната година - Simona - 08-10-2019

- за месец октомври– краен срок за предаване – 31.10.19г., защити – след 18.11.19
- за месец декември – краен срок за предаване – 29.11.19 г., защити – след 16.12.19г.
За месец ноември дипломни защити ще бъдат проведени само при предадени не по – малко от 4 дипломни работи.