КСТ Форуми
Промяна на часа за изпит при доц. Д. Генков - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Промяна на часа за изпит при доц. Д. Генков (/showthread.php?tid=1019)


Промяна на часа за изпит при доц. Д. Генков - Simona - 22-10-2019

Изпита по дисциплините Бази данни ( 3к. ) и Компютърни мрежи (4к.) КСТ за месец октомври ще бъдат на 24.10 от 13:00 в зала 3303, а за месец ноемрви дисциплината Бази данни ( 3к. ) ще бъде на 21.10 от 13:00 в зала 3303 и за дисциплината Компютърни мрежи (4к.) ще бъде на 22.10 от 13:00 в зала 3303. За месец декември дисциплината Бази данни ( 3к. ) ще бъде на 12.12 от 13:00 в зала 3303, а за дисциплината Компютърни мрежи (4к.) ще бъде на 12.12 от 13:00 в зала 3303.